پست الکترونیک

Net2
vclass
 
 


آرم دانشگاه و فایلهای ویدئو کلیپ مربوط به قرآن ، سرود ملی و کلیپ دانشگاه

نام فایل مشخصات کلیپ را نشان می دهد

Sharif Documentary(480-320)
Sharif Documentary(720-576)
Sharif-Logo
Final_hd_short_time.mp4
Final_sd_long_time_FLASH.flv
Final_sd_long_time.wmv
Final_sd_short_time_FLASH.flv
Final_sd_short_time.wmv
Quran_hd.wmv
Quran_sd_FLASH.flv
Quran_sd.wmv
Sorood_hd.wmv
Sorood_sd_FLASH.flv
Sorood_sd.wmv

انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

old mail