ایمیل جدید

 
 
 


 فرم درخواست پست الکترونیک (اشخاص حقیقی- مختص اساتید)

فرم درخواست پست الکترونیک حقوقی ( سازمانها ، نهادها و ...)

 فرم درخواست زير دامنه بر روی  دامنه  sharif.ir

 

انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

sharif.pbk