سایت در حال بروز رسانی .......
مرکز گرافیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریفخانه

مرکز گرافیک مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف
همانطور که افراد برای ارتباط با یکدیگر از زبان گفتار و نوشتار استفاده می کنند. برای ارتباط در مسایل صنعتی باید از زبان مخصوص به آن استفاده کرد. از نقشه کشی به عنوان زبان صنعت یاد می شود که به کمک آن مهندسین و شرکتهای تولیدی و صنعتی می توانند توسط آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و مشابه سایر زبانها از قوانین و استانداردهای مربوط به خود برخوردار است. هدف اولیه این مرکز، آموزش نقشه کشی صنعتی برای تمام گرایشهای موجود در دانشگاه به صورت تخصصی و بر اساس نیاز صنعت روزکشور می باشد. از طرفی با توجه به پیشرفت و گسترش نرم افزارهای نقشه کشی و مدلسازی، این مرکزدر کنار تدریس استاندارهای حاکم در هر گرایش به آموزش نرم افزارهای مرتبط به آن گرایش می پردازد تا دانشجویان با وارد شدن به صنعت از نظر تئوری و عملی تمام شرایط لازم برای تطابق با صنعت مربوطه و پیشرفت در آن را داشته باشند. همچنین این مرکز برای پاسخ گویی بهتر به صنعت کشورو نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی اهداف زیر را دنبال می کند.

ایجاد نمایشگاه دائمی قطعات صنعتی و مدلسازی

تشکیل انجمن نقشه کشی صنعتی حرفه ای در ایران

راه اندازی کارگاههای تخصصی ماشینهای ابزار، CMM ،CNC ، هیدرولیک و نیوماتیک

ساخت نرم افزار ملی نقشه کشی و مدلسازی سه بعدی با نام SharifCAD

ساخت نرم افزار ملی Grid generation با نام sharifGrid